Ankara Bakü

Sanayi, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin genel ekonomik kalkınmasında önemli bir etken – FOTOĞRAFLAR

Sanayi, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin genel ekonomik kalkınmasında önemli bir etken – FOTOĞRAFLAR

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nde uygulanan sosyoekonomik kalkınma stratejisi, her bölgenin gelişimi için belirli amaçların ve hedeflerin ve bunlara ulaşmanın yollarının kesin olarak tanımlanmasını şart koşmaktadır. Bu stratejinin temel amacı olan vatandaşların yaşam standartlarını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için ekonomiyi çeşitlendirmek, rekabet gücünü artırmak, girişimciliği geliştirmek, modern işyerleri açmak, yeni pazarlara ve diğer alanlara erişimi genişletmek için sistematik önlemler alınmıştır.

Sonuç olarak şu anda GSYİH 1995’e göre 66,5 kat, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 47,8 kat, sanayi üretim hacmi 113,9 kat, sabit kıymet yatırımları 341,4, brüt tarımsal çıktı 13,9, ulaştırma sektöründe kargo taşımacılığı 26,5, bilgi ve iletişim hizmetleri 132, perakende ticaret cirosu 47,6, nüfusa sağlanan ücretli hizmetler 63,4, dış ticaret cirosu 26,8, nüfus geliri 60,7, her biri kişi başına gelir 44,1 kat arttı ve ortalama aylık maaş 33,7 kat arttı.

Hedeflenen devlet programlarının uygulanması, özerk cumhuriyetin sosyoekonomik kalkınmasında özel bir öneme sahiptir. Ülkemizin Sosyo-Ekonomik Kalkınması Devlet Programı kapsamında ulaşım, gaz, enerji, su, arazi ıslah projeleri, eğitim, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal alanlar da dahil olmak üzere gerekli altyapı oluşturulmuştur. Özerk Cumhuriyet Ali Meclis Başkanı’nın verdiği talimatlar ve tavsiyeler, bölgelerdeki çeşitli nesneleri ve her bölgenin gelişiminin karşı karşıya olduğu belirli görevleri bizzat tanıttı, imzaladığı emirler dengeli kalkınmanın sağlanmasında istisnai bir rol oynadı. Böylece, 1995 yılında özerk cumhuriyet ekonomisine yapılan yatırım hacmi 3 milyon 49 bin manat ise, bu rakam geçen döneme göre 341,4 kat artmış ve 2020 yılında 1 milyar 41 milyon 17 bin manat’ı aşmıştır. Genel olarak, son yıllarda özerk cumhuriyetin ekonomisine 11,7 milyar manattan fazla yatırım yapılmıştır. Bu yatırım neticesinde 418 bilim ve eğitim, 306 sağlık, 543 kültür, 622 idari bina, 187 köprü, 173 pompa istasyonu, 435 sualtı kuyusu inşa edilmiş, yeniden yapılandırılmış veya elden geçirilmiştir. Aynı zamanda, tamamı özerk cumhuriyetin ekonomik gücünün büyümesine katkıda bulunan binlerce kilometrelik modern yol ve yol kavşakları inşa edildi, elektrik santralleri, rezervuarlar ve diğer altyapı tesisleri faaliyete geçirildi.

Endüstrilerin genişlemesi, özerk cumhuriyetin kapsamlı ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Sanayi üretimi açısından ülkenin önde gelen ekonomik bölgelerinden biri olan Nahçıvan’da bu sektör yüksek karlılık ile karakterize ediliyor. Bu nedenle, sanayi üretiminin sürdürülebilir ve yüksek büyüme hızlarının sağlanması, yapının iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması, ülkemizin gelecekteki kalkınması için devlet politikasının temel hedefleridir. Yeni işleme tesislerinin faaliyete geçmesi sanayinin gelişmesinde de önemli bir etkiye sahip olmuş, 2020 yılında sanayi üretimi hacmi 1 milyar 40 milyon 475 bin 900 manata yükselmiş, özel sektörün sanayideki payı yüzde 93,4 olmuştur. Bu diğer ekonomik bölgelerle kıyaslandığında en yüksek rakamdır.

Ülkemizde ekonominin çeşitlendirilmesi ve petrol dışı sektörün gelişmesinin sağlanması stratejisine uygun olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde hem yerel hammaddeye hem de yüksek teknolojiye dayalı sanayi işletmelerinin kurulması başarılı bir şekilde devam etmektedir. 2020 yılında 138 proje üzerinde üretim ve hizmet alanları faaliyete geçirilmiş, 42 projenin uygulamasına devam edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde özerk cumhuriyette yüksek teknolojiye dayalı ve rekabetçi ürünler üreten işletmeler açılmış, yerel talebi karşılamanın yanı sıra bir çok alanda ihracat potansiyeli güçlenmeye başlamıştır. Böylece, Düzdağ’da genişleyen “Gemikaya Plastik Kapsül ve Kapak” Limited Şirketi, “Nahçivan Otomobil Fabrikası”, “Badamlı” Maden Suyu Fabrikası ve “Nahçıvan Tuz Üretimi” Limited Şirketi için yeni bir işletme ve yeni bir maden inşaatı, kaynak Çubuk, Su bazlı boya sanayinin kurulması sanayi sektöründe ihracatı artırmak için alınan önlemlerden biridir.

2020 yılında Girişimciliği Geliştirme Fonu, modern teknolojilerin uygulanmasıyla Nahçıvan’da otomobil üretiminin genişletilmesi, enerji içeceği üretimi, su kapları, kapsüller ve kapaklar, plastik ürünler ve diğer sektörlerde 11 milyon 798 bin manat yatırım yapacak ki, bu da 2019’a göre yüzde 29 daha fazla.

Bugün, özerk cumhuriyet nüfusunun gıda arzı, esas olarak yerel ürünler, iç pazar tarafından karşılanmaktadır. Özerk Cumhuriyet’te 127 çeşit 608 çeşit gıda ve 257 çeşit 925 çeşit gıda dışı ürünün üretimi için elverişli koşullar yaratılmıştır.

Sanayi bölgelerinin oluşturulması, Özerk Cumhuriyet’te küçük ve orta ölçekli işletmelerin genişletilmesi, yerel kaynakların verimli kullanılması yoluyla endüstrilerin geliştirilmesi, girişimciler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Bu amaçla atılan önemli adımlardan biri de özerk cumhuriyetin en büyük ilçelerinden biri olan Şerur ilinde Şerur Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıdır. Bu, bölgede modern sanayinin yenilikçi ve yüksek teknolojiler temelinde gelişmesine ivme kazandıracak, özel sektörün sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak ve imalatta istihdamı artıracaktır.

Geleneksel olmayan endüstrilerin yanı sıra, Özerk Cumhuriyet’te geleneksel endüstrilerin gelişimine büyük önem verilmektedir. Bu amaçla Nahçıvan’da halı üretim tesisi kurulması ve kurulacak Nahçıvan Bölgesel Yün ve Doğal Boya Tedarik İstasyonunun işletmeye açılması, özel halı dokuma işletmelerinin yün ipliği ihtiyaçlarını karşılayarak ithalata olan bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. Özerk cumhuriyetin sosyo-ekonomik stratejisinin temeli olan sınai gelişme dinamikleri, ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamaya devam edecektir.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Basın Servisi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ